سخن هفته
وفا ^^^^^^^^^^ تاسپید،یکدست// وبازوانت بلند// وجودت،سپید،یکدست// با من می مانی// با تو می مانم// تاسیاه،// خاکستري،// تا مو هایت سپید،یکدست ^^^^^^^^^^^^ مایا دهش از بجنورد
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
<==================> تعداد نوشته ها : 590
<==================> بازدید امروز : 153
<==================> بازدید دیروز : 420
<==================> بازدید این هفته : 573
<==================> بازدید این ماه : 9245
<==================> بازدید کل : 707159
<==================>
بایگانی

تامین…

تامین منابع مالی تروریسم

=====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=====

مهران سهرابی اسمرود-دانشجوی دکترای حقوق کیفری وجزا

=====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=====

مقدمّه

خطر مشترک  در جنگل ،  شگفت انگیزترین حیوانات را  دور هم  جمع می کند . توجه عمیق  به این جمله ، در اهمیّت پرداختن  به مسأله  تروریسم  و تأمین  مالی آن کافی است امروزه  تروریسم ،  خطر مشترک برای  صلح  و امنیّت  بین المللی  شده است  و با حملات  تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا ( ۲۰ شهریور ۱۳۸۰)  واخیراً  شکل گیری گروههای تروریستی درخاور میانه و شمال آفریقا نظیرشبکه القاعده ، طالبان و داعش ، ضرورت پرداختن  به جنبه های  مختلف  تروریسم  و نحوۀ تأمین  مالی آن  بیش از پیش مورد توجّه محافل حقوقی قرار گرفته  است . در این  مدخل ، نگارنده ، در صددپاسخگویی به این سوال هست  که  تأمین مالی تروریست  به چه روش هایی انجام می گیرد ؟ مواضع  اسناد  حقوقی (بین المللی  و ملّی ) در این  خصوص  چیست ؟ آیا  این اسناد درمبارزه  با  تأمین مالی تروریسم  کارایی لازم را دارند ؟ در پاسخ  به این  سوالات ، نگارنده دردو بخش الف و ب اقدام  به بررسی  پیشینه ، تعاریف  و بررسی مواضع اسناد بین المللی  و ملّی پرداخته و به چالشهاونتایج تحقیق  اشاره کرده است .

الف : پیشینه وتعاریف

قبل از ورود به مبحث تأمین مالی تروریسم ، کالبد شکافی دو واژه بسیار حایز اهمیّت است : ۱ ـ تروریسم ۲ ـ تأمین مالی تروریسم به عبارت بهتر : « مبارزه موثر با این جرایم ، در پرتو روشن کردن مفهوم آن است » [۱]تروریسم [۲]« طبق مواد ۳ـ ۴۲۱ و۱ـ ۴۲۱ قانون مجازات فرانسه ، جرایمی هستند که به صورت عمدی با اقدامی فردی یا گروهی ارتباط دارند که هدف آن ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی از طریق ارعاب ووحشت پراکنی ( ترور ) است » [۳]برخی بین ترور وتروریسم تفاوت قایل شده وبیان داشته اند : « ترور که از بالا تحمیل میشود … تروریسم که از پایین اعمال می گردد » [۴]از نقطه نظر مقررّات داخلی هم، مادّۀ ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ (هـ .ش ) به نحو غیر مستقیم ولی صریح وگویا تروریسم را تعریف کرده است در جمع بندی تعاریف ارائه شده از تروریسم باید گفت که تروریسم اقدام گروهی و خشونت بار علیه شهروندان یک مملکت هست که به انگیزه اخلال شدید در نظم عمومی وپیشبرد اهداف سیاسی تروریست ها وتسلیم کردن حکومت متبوع انجام می گیرد .

وخود بر دونوع تروریسم دولتی[۵]وتروریسم بین المللی [۶]تقسیم بندی شده است .

امّا در خصوص تعریف تأمین مالی تروریسم باید گفت که : « تعریف تأمین مالی تروریسم ، ساده است ، تهیه وجمع آوری وجوه واموال به هر طریق برای افراد تروریست وسازمانهای تروریستی را می توان تأمین مالی تروریسم محسوب کرده [۷] و[۸] « به موجب بند اوّل مادّۀ ۳ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم [۹]: « ارائه یا جمع آوری وجوه [۱۰]، به هر وسیله و به طور مستقیم وغیر مستقیم برخلاف قانون به طور عمد ، به قصد یا به علم به این که ، به طور کلّی یا جزئی ، صرف اجرای اعمال تروریستی گردد. بر اساس این تعریف ، میتوان عناصر معنوی ومادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود : عنصر معنوی جرم مزبور ، دوجنبه دارد ۱ ـ عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل ۲ ـ قصد مرتکب بر صرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این که وجوه یاد شده صرف چنان اهدافی خواهد شد در جنبه دوّم عنصر معنوی ، قصد وعلم جایگزین یکدیگرند . عنصر مادی جرم ، عبارتست از تأمین مالی ، که با استفاده از واژه های « ارائه یا جمع آوری » مفهوم بسیار وسیع وگسترده ای دارد . بنابراین اگر شخص به هر وسیله به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، وجوهی را ارائه یا جمع آوری نماید تا صرف عملیات تروریستی شود مرتکب جرم شده است [۱۱]پس هر اقدامی که پشتیبانی مادّی و مالی از گروههای تروریستی محسوب شود [۱۲]تأمین مالی تروریسم محسوب میشود  .

ب : مواضع اسناد بین المللی وداخلی چالش ها   

حال که مفهوم تروریسم وتأمین مالی آن مشخص گردید ضروری است به رویکرد اسناد بین الملل حقوقی و ملّی تأمین مالی تروریسم و چالش های آن بپردازیم .

۱ـ ب : اسناد و بین المللی و ملی

از لحاظ اهمیّت ، اعتبار شکلی والزام آوری در سطح بین المللی ، چهار  سند حقوقی در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد که عبارتند از : ۱ـ قطنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیّت  سازمان  ملل متّحد  مصوّب ۲۰۰۱ میلادی .

۲ ـ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین  مالی تروریسم مصوّب ۹ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی  ۳ـ توصیه های ۹+۴۰گانه گروه اقدام مالی ۴ـ  توصیه های چهل گانه تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی که در توصیۀ شمارۀ ۷  نسخۀ سال ۲۰۱۲ میلادی ارائه گردیده است در خصوص توصیه های مورد اشاره در بندهای  سوّم وچهارم باید افزود که پس از اسناد الزام آور جهانی و بین المللی «در نشست روسای کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس ، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد وراههای سوء استفاده از موسسات مالی مسدود گردد تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳ میلادی ، ۳۱ کشور وسازمان بین المللی به عضویت گروه در آمدند [۱۳]اوّلین مجموعه از توصیه های گروه اقدام  مالی (توصیه های چهل گانه ) در سال ۱۹۹۰ در مورد مبارزه با پولشویی صادر ودر سالهای ۱۹۹۶ و۲۰۰۳مورد اصلاح قرار گرفت [۱۴]مهم ترین توصیه های گروه اقدام مالی [۱۵]میتوان  به اجرای اصل شناسایی مشتری [۱۶]تاسیس واحد اطّلاعات مالی [۱۷] ، عدم اجازه تأسیس یا  ممنوعیت فعالیت بانکهای صوری [۱۸] و حذف شرط مجرمیّت دوگانه [۱۹]معاضدت قضایی ، گزارش معاملات مشکوک [۲۰]وپولشویی[۲۱] اشاره کرد[۲۲] ونکته آخر در خصوص اسناد فرا منطقه ای اینکه « در سال ۲۰۱۲ میلادی ، گروه ویژه پس از خاتمه سومیّن دور ارزیابی کشورها وبا مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی [۲۳]و سازمانهای ناظر [۲۴]از جمله صندوق بین المللی پول [۲۵]وسازمان ملل [۲۶]، توصیه ها را باز نگری وبه روز نمود از تفاوتهای این اصلاحی ،گسترش حوزه شمول توصیه ها از موضوعات مبارزه با پولشویی ومبارزه با تأمین مالی تروریسم ، به موضوع مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاحها ی کشتار جمعی [۲۷]است نسخۀ مزبور ، مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلّی بیان شده است … وتوصیه های شمارۀ ۳و۴ شامل تأمین مالی تروریسم وتأمین مالی  برای اشاعۀ سلاحهای کشتار جمعی را تشکیل میدهد … این مجموعه در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار می رود در واقع جایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل ونه گانه شده است به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته وبه عنوان منبع و مرجع اصلی ، برای تدوین قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد [۲۸]از دیگر اسناد منطقه ای وبین المللی قابل ملاحظه در خصوص مبارزه با پولشویی [۲۹]به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)،کنوانسیون استراسبورگ (۱۹۹۰) ، دستورالعمل های سه گانه اتحادیه اروپا (۱۹۹۱ ، ۲۰۰۱ و۲۰۰۵ ) ، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰ ) وکنوانسیون اسلامی مبارزه با تروریسم و … قابل ذکر بوده و دربعد داخلی هم به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم [۳۰]مصوّب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴(هـ . ش) می توان اشاره کرد .

ب ـ۲ : چالش ها :

۱ـ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ ( هـ . ش ) با تأخیر ۱۴ ساله از حادثۀ ۱۱ سپتامبر آمریکا تصویب شده است ، ودرمقایسه با سوابق تقیننی سایر کشورها مثل قانون ضدّ پولشویی وپیکار با تأمین مالی تروریسم استرالیا مصوّب ۲۰۰۶ [۳۱]و … مصوبه تاخیری محسوب می شود و نوعی نا همزمانی  با  اسناد بین المللی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم  است .

۲ـ در تبصرۀ ۲ ماده یک قانون فوق ، اعمالی که افراد ، ملت ها و …برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی و … انجام میدهند از مصادیق اعمال تروریستی خارج شده است  وتعیین مصادیق این ملل ، افراد وگروهها هم بر عهده شورای عالی امنیت ملّی قرار داده شده است در حالیکه « در کشورهای دیگر ، معمولاً عکس این روندوجود دارد ونهادهای ذی صلاح ، سازمان ها و نهادهای تروریستی  را مشخص واعلام نمی کنند واین رویکرد صحیح تر به نظر می رسد چرا که اصل بر تروریست نبودن است واگر سازمان یا گروهی ، تروریستی محسوب میشود باید نام آن اعلام شود نه اینکه نام گروهها وسازمانهای غیر تروریستی اعلام شود [۳۲] ودر خصوص قانون وآیین نامه مبارزه با پولشویی هم که قدم اوّل ومهم مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب میشود صرف نظر از آنکه در برخی موارد مربوط به قانون گذاری وقانون نگاری رعایت نگردیده است مقننّن در آیین نامه مبارزه با پولشویی مصوّب ۱۳۸۸ ، در برخی موارد به جرم انگاری آیین نامه ای اقدام کرده است [۳۳]وهمسویی کامل با اسناد والزامات بین المللی ندارد پس دخالت انگیزه های ایدولوژیک وسیاسی وعقیدتی کردن مسأله از دیگر چالش های اساسی در دین حوزه است  .

نتیجه گیری

با بررسی دقیق اسناد ومقررّات  مربوط به تأمین مالی تروریسم به نتایج زیر می رسیم؛

۱ـ تروریسم ، بزرگترین تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی است ویکی از مهم ترین روشهای تقویت این پدیدۀ شوم ، تأمین مالی آن است فلذا بهترین و موثرترین روش مبارزه با انواع تروریسم ، مبارزۀ واقعی وعملی  با تامین مالی آن است .

۲ ـ مبارزه موثر وکارا با تأمین مالی تروریسم ، مستلزم ارایه تعریف دقیق از تروریسم وتفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه، مثل جرایم سازمان یافته ، خرابکاری ، جرایم علیه بشریت و … است که چنین تفکیک و تمایزی دراسناد بین المللی و متون قانونی داخلی به طور دقیق به چشم نمی خورد و شکاف بین این مفاهیم موجب سرگردانی دولتها در مبارزه با این جرایم می شود .

۳ ـ مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، دارای سابقه شرعی وفقهی در نظام کیفری ما هست ولی بااین حال  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تاخیر  ۱۴ساله از حادثه تروریستی ۲۰۰۱ امریکا تصویب شده است امّا مهم ترین مشکل درمبارزه باتروریسم و تأمین  مالی آن ، ترجیح  منافع  ملّی  بر منافع  بین المللی  ، جهت گیریهای  سیاسی نمادین  و شعاری ، عدم  مبارزه  واقعی  با

تروریسم و تأمین مالی آن ، دخالت دادن انگیزه های ایدئولوژیک ، تناقض درگفتار  و عمل نهادهای بین المللی در مبارزه با تروریسم و نهایتاً مشکل اصلی مبارزه با تروریسم وپیکار با تأمین مالی آن این است که اینکه « آن کس که از نظر یک شخص ، تروریست محسوب میشود از نظر دیگری ، یک مبارزراه آزادی است » . [۳۴]

 فهرست منابع و مأخذ

الف : منابع فارسی

۱ـ اسماعیلی ، مهدی ، « پیش گیری از تروریسم در سیاست جنایی تقیننی ایران » ، دایره المعارف علوم جنایی ( مجموع مقاله های تازه ای علوم جنایی ) ، کتاب دوّم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اوّل ، ۱۳۹۲ .

۲ ـ افتخاری ، اصغر ؛ شبستانی ، علی ،«راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم » ، فصلنامۀ آفاق امنیّت ، سال چهارم ، شمارۀ ۱۲، پاییز ۱۳۹۰ .

۳ ـ ال . مازتیلی ،آنتونیو ، پولشویی  (مجموعۀ سخنرانیهاومقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی )، تهران ، نشر وفاق ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۲ .

۴ ـ تقی زاده انصاری ، مصطفی ، سازمان جهانی پلیس جنایی ( اینتر پل ) ، تهران ،انتشارات جنگل ، ۱۳۸۷ .

۹ ـ جی ژوزف ، نورتون و هبا شمس ، « قانون پولشویی وتأمین منابع مالی ترروریسم و واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر » ، مترجم : محمد جواد میر فخرایی ، مجلّه حقوق ( نشریه دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران )، شمارۀ ۲۹ ، ۱۳۸۲ .

۱۰ ـ زارع قاجاری، فردوس ، قائم مقامی ، علی ، استاندارد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  ، ( زیر نظر عبدالمهدی  ارجمندی نژاد ) ، تهران ، نشر یاس  ، چاپ اوّل ، ۱۳۹۲ .

۱۱ ـ سلیمی ، صادقی ، « لایحه پولشویی  و مسأله کشف و اثبات تطهیر پول »،پولشویی  ( مجموعۀ سخنرانیها و مقالات همایش  بین المللی  مبارزه با پولشویی ) ، تهران ، نشر وفاق ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۲ .

۱۲ ـ ـــــــــ ، ــــــــــ جنایت سازمان یافته فرا ملّی ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ دوّم ، ۱۳۹۱ .

۱۳ ـ ساکی ، محمّد رضا ، آشنایی با پولشویی ، تهران ، انتشارات جاودانه ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۸ .

۱۴ ـ شمس ناتری ، محمّد ابراهیم ، « سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکردی  به اسناد بین المللی » ، پولشویی  ( مجموعه سخنرانیهاومقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ) ، تهران ، نشر وفاق ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۲ .

۱۵ ـ شاکری ، ابولحسن : فتحی مرتضی ، « از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا  آئین نامه ای شدن آن ؛ بررّسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۸ » فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره ۴۳ ، شمارۀ ۴ ، زمستان ۱۳۹۲ .

۱۶ ـ صحراییان ، سید مهدی ، « فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی درایران » پولشویی، ( مجموعه سخنرانیها ومقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ) تهران ، نشر وفاق ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۲ .

۱۷ ـ طیبّی فرد ، امیر حسین ، « مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی » ، مجله حقوقی ( نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران )، شمارۀ ۳۲، ۱۳۸۴ .

۲۰ـ عینی ،محسن ،« مفهوم شناسی جرم سازمان یافته در اسناد فراملّی و حقوق داخلی»، دایره المعارف علوم جنایی (مجموع مقاله های تازه های علوم جنایی)کتاب دوّم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اوّل ،۱۳۹۲ .

۲۱ـ قنبری ، حمید ،« تحلیل محتوای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم »، سایت خبری تحلیلی بولتن ،کد خبر۳۶۱۲۳۲ ،۲۲/۳/۹۵ .

۲۲ـ میرمحمّد صادقی ،حسین ، « پولشویی و ارتباط آن با جرایم دیگر» پولشویی  ( مجموعۀ سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی)،تهران، نشر وفاق ، چاپ دوّم  ،۱۳۸۲ .

۲۳ـ ـــــــــ ، ــــــــــ ، حقوق جزای اختصاصی(۳) (جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی )،تهران، نشر میزان،چاپ اوّل ، ۱۳۸۰ .

۲۴ ـ محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ( ۴ ) بخش جزایی ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۰ .

۲۵ ـ مسه ، میشل ؛ بزهکاری تروریستی ، مترجمین : روح الدین کرد علیوند ، آزاده شاهین مقدم ، دایره المعارف علوم جنایی ( مجموع مقاله های تازه های علوم جنایی ) ، کتاب دوّم ،تهران ، نشر میزان ، چاپ اوّ ل۱۳۹۲ .

۲۷ ـ  ۹+۴۰ توصیۀ در مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم ، مترجم : حلیمه رحمانی ، مجلّۀ حسابرس ، شمارۀ ۴۹ ، تابستان ۱۳۸۹ .

ب : منابع انگلیسی

۱)Luk.w.Joyce,Identifying  Terrorist: privacy right in The united states  and united king dom,  Hasting international comparative law review ,vol 25, 2002

2) Roth ,mitchle ,Global organized  crime Greenwood  publishing Group ,  oxford , 2010 .

ج : سایتهای اینترنتی

۱)     www.australia.gov.au/crimeandmoney.

2)     www.privacy.gov.au/business/am.

3)     www.faf-gafi.org/Members-en.htm.

4)     www.lMF.orgl/external/np

5)     www.Icterrorism.ciml/fa

د : قوانین ومقررّات

۱)قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب ۱۳۹۴

۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوّب  ۱۳۸۶

۳) آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوّب ۱۳۸۸ .

۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۵۸ اصلاحی در سال ۱۳۶۸ .

۵ ) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوّب ۱۳۶۲ .

۶ ) قانون راجع به تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیّت کشور مصوّب ۱۳۶۲ .

۷ ) قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ .

۸ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ .

۹ ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوّب ۱۳۷۵٫

۱۰ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوّب ۱۳۶۷

۱۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب ۱۳۶۹٫

پی نوشت ها:


[۱] )عینی ، محسن ، « مفهوم شناسی جرم سازمان یافته در اسناد فراملّی وحقوق داخلی » ، دایره المعارف علوم جنایی ، (مجموع مقاله های تازه های علوم جنایی ) ، تهران ، نشر میزان ، کتاب دوّم ، چاپ اوّل ، ۱۳۹۲ ، صفحۀ ۲۵۵ .

[۲] )Terrorism

3) مسه ، میشل ، بزه کاری تروریستی ، مترجمین : روح الدین کرد علیوند ، آزاده شاهین مقدم ، دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی ) ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اوّل ۱۳۹۳ ، ۳۰۳٫

۴) میر محمّد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ( جرایم علیه امنیّت وآسایش عمومی ) ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۰، ۱۳۳  .

[۲] )State terrorism

[2] )International  terrorism

[2] ) قنبری ، پیشین ،

[۲] ۳)در ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم مصادیق و روشهای تأمین مالی تروریسم صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است .

[۵] )State terrorism

[6] )International  terrorism

[7] ) قنبری ،حمید ، « تحلیل محتوای قانون مبارزه با تروریسم » سایت خبری تحلیلی بولتن ، کد خبر ، ۳۶۱۲۳۲ ـ ۲۲/۳/۹۵ ،۳

[۸] )در ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم مصادیق و روشهای تأمین مالی تروریسم صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است .

[۹])Th International  connvention for suppression  of the financing of terrorism

[10] ) Provides or collects funds

[11] ) طیبی فرد ، امیر حسین ، « مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی » ، مجله حقوقی ( نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ) ، شمارۀ ۳۲، ۱۳۸۴ ، صص ۲۸۶ـ ۲۸۵ .

[۱۲] ) کمکهای مالی برخی دولتها ، تملک چاههای نفت ، گرفتن مالیات از مناطق اشغال شده ، قاچاق کالا ، باج گیری از شهرودان ، فروش عتایق ونفایس ، آزاد سازی گروگانگیر ها در مقابل مطالبه وجوه کلان ، از جمله روشهای تأمین مالی گروهای تروریستی بالأخص داعش [ دولت اسلامی عراق وشام ] محسوب میشود .

[۱۳] ) فهرست اعضاء وناظران گروه اقدام مالی در نشانی زیر قابل دسترسی است :

http:www . fatf – gafi. Orglmembers –en .htm

[14] ) طیبی فرد ، پیشین ، ۲۷۸ .

[۱۵](  Financial Action Task force (FATF)

[16]( Customer Due Dilgence (CDD)

[17] )Financial Intelligence unit (Flu)

[18] (Shell banks

[19] )The absence of dual criminality

[20] )Suspicious transaction  report (STR )

[21] )Money  Laundering

[22] ) رحمانی ، حلیمه ، « ۹+۴۰ توصیه در مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم » ، حسابرس، شمارۀ ۴۹ ، تابستان ۱۳۸۹ ،۸۸ ـ ۹۸ .

[۲۳]( FATA – Style Regional Bodies .

[24]( Observer Organizations

[25] ) International  monetary Fund (IMF )

[26] ) United  nations

[27] ) Financing  of  proliferation

[28] )استاندارد های بین المللی مبارزه  با پولشویی وتأمین مالی تروریسم ؛ مترجمین : فردوس زارع قاجاری ، علی قائم مقامی ( زیر نظر : عبدالمهدی ارجمند نژاد ) ، تهران ، نشر یاس ، ۱۳۹۲ ، صص ۱۳ـ ۱۲

[۲۹] ) گروههای تروریستی برای تأمین منابع مالی خویش ، اقدام به پولشویی می کنند ( اسماعیلی ، مهدی ، « پیش گیری از تروریسم در سیاست جنایی تقیینی ایران » دایره المعارف علوم جنایی ( مجموع مقالات تازه های علوم جنایی ) ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۹۲ ، ۱۵۵ پس مبارزه با پولشویی مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم هست .

[۳۰] ) از بعد شرعی وفقهی در ممنوعیّت تأمین مالی تروریسم می توان به قاعده « ممنوعیّت اعانت براثم  وعدوان »اشاره کرد . ( محقّق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (۴) بخش جزایی ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۰ ، صص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ) و ظاهرالصلّاح کردن اموال نا مشروع ، تقبیح عمل مسرفین و مترفین ووممنوعیت تکاثر و … همگی در این راستا قابل ارزیابی هستند .

[۳۱]( Anti- Money laundering  and  counter – terrorism finacing  Act 2006

[32] ) قنبری ، پیشین ، ۳

[۳۳] ) شاکری ، ابوالحسن ،فتحی ، مرتضی :  « از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آیین نامه ای شدن آن ؛ بررّسی آیین نامۀ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۸ »، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۳ ، ش ۴، زمستان ۱۳۹۲، ۱۴۹ .

[۳۴] ) One man,s terrorist  is  another  man,s  freedom  fighter  …میر محمّد صادقی ، پیشین ، ۱۴۰ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

دانش آموختگان اسمرود